Om oss

Att ”gå som lärling” passar många handlingsinriktade ungdomar som motiveras, växer och tar ansvar när de möter verkliga utmaningar tillsammans med vuxna utanför hem och skola. Utbildningsformen är också, inom många yrkesområden, en väg till tidig självförsörjning.

Lärlingsfrämjandetär en nybildad stiftelse som ska verka för att fler unga får upp ögonen för möjligheterna med yrkesutbildning och för att fler skolor tar upp denna lärlingsutbildning för både unga och vuxna.

Lärlingsfrämjandet har övertagit den verksamhet som under flera år drivits av skolnätverket Lärlingskompassen som bildats av Uddevalla kommun och Stiftelsen Företagsam.

Medlemmar i Lärlingsfrämjandet betalar en årsavgift, f n 3 900 SEK exkl moms.