Från problembarn till förebild
Industriprogrammet i Örnsköldsvik


På ett trettiotal orter har gymnasieskolorna lagt ner sina industritekniska program. Kombinationen av få sökande och dyra investeringar i lokaler och utrustning har vägt tyngre än invändningar från ortens industriföretag. Samma sak var på väg att hända i Örnsköldsvik 2016 när gymnasieskolan inledde ett nära samarbete med den lokala Industrigruppen och satsade på lärlingsutbildning i nära samarbete med ortens större och mindre industriföretag. Nytändningen inspirerades av den satsning på gymnasial lärlingsanställning, GLA, som presenterades av industrimannen Carl Bennett och fick stöd av Skolverket. Nu, sex år senare, har programmet stort söktryck, av 26 sökande togs 16 in och totalt har industriprogrammet 44 elever, alla med gymnasial lärlingsanställning och därtill en smart kombination med både Teknikprogrammets fjärde år och vuxenutbildningen. (Mer information - se länk till Cecilias ppt-serie till GLA-mötet i Övik oktober 22)

Exemplet Örnsköldsvik bör kunna inspirera huvudmän, gymnasieskolor och industriföreningar i andra delar av landet till efterföljd. Industriprogrammet är på många orter en grundsten i företagens kompetensförsörjning och kan vitaliseras genom ett nära och välorganiserat samarbete mellan skolan och den lokala industriföreningen

Foto: Anna Edblad, VD,
Örnsköldsviks Industrigrupp

”Den gemensamma satsningen från industrin och skolan är så ömsesidigt givande att man kan fundera på varför vi inte gjorde den långt tidigare?”
Foto: Maria Schelin, Rektor,
Örnsköldsviks Gymnasium

”Örnsköldsviks gymnasium har tillsammans med industriföretagen ett nära och utvecklande samarbete vilket bidrar till ett stimulerande lärande och ett högt söktryck.”
Foto: Cecilia Tellström, Lärlingsutvecklare, Örnsköldsviks Gymnasium

”Täta kontakter skapar ömsesidigt förtroende, alla inblandade måste kunna lita på att alla parter levererar det som krävs för att skapa en utbildning av hög kvalitet”
Verksamhetsplan för 2023/24
Bli medlem i Lärlingsfrämjandets nätverk
Två animationer