Kontakt

Lärlingsfrämjandet leds av en styrgrupp, sammansatt av:

Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla, projektledare

Bonny Wernersson, rektor

Staffan Hallström, f d förvaltningschef

Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam, styrgruppens ordförande

Medlemskap och webbansvarig:
Conny Holm, 0522-69 69 44

Fakturafrågor och redovisning:
Cornelia Krewer, ekonom, 0522-696854

Aktuella utvecklingsprojekt:
Bo Sillén, styrgruppens ordförande, 070-812 39 60

Övergripande frågor och konferenser:
Stefan Einarsson, projektledare, 0522-696853