Mapparna är tillgängliga för medlemmar i Lärlingsfrämjandets nätverkEtt IT-system som underlättar administration av APL, skapat av ITCM på uppdrag av och i samarbete med Marks gymnasieskola.

Ett pilotprojekt i Göteborg, Kungsbacka och Uddevalla

Dokumentation av några intressanta grepp

Självskattningsformulär för elever och lärare

Flera medlemmar har deltagit i ME Analytics utveckling av lärlingsapparna LoopMe som knyter ihop lärprocessen i skolan och på arbetsplatsen.

Samlade nyhetsbrev

Lärlingsfrämjandet inleder samarbete med Handelskammaralliansen för att förstärka lärlingsutbildningens regionala perspektiv.

En modell för skolans breda vägledning i åk 7-9 vidareutvecklas i Norrbotten

Protokoll från Stiftelsens styrelsemöten samlade årsvis fr o m 2021

En arbetsgrupp fastställde 2023 strukturen för en eftersträvad ”delningskultur”

Ett lyckat försök 2022 ska vidareutvecklas under kommande år

Dokumentation från årsmöten som fr o m 2024 är öppna