Allt innehåll i medlemssidorna ligger i teamsmappar:

Medlemsmappar - delas med mailadresser som registrerats i stiftelsens medlemsregister
Privata mappar
- delas med en begränsad grupp, t ex styrelsen eller deltagare i något projekt

under Medlemsmappar finns följande undermappar:

Aktuella utvecklingsprojekt
APL-administration
Kvalitetsenkäter
LoopMe
Organisationsutveckling och modellskolor
Medlemsbrev
Årets lärling
Årsmöten

Privata mappar är f n följande (länken fungerar enbart för medlemmar i resp grupp)

Att mäta personlig utveckling (pilotprojekt om autentiskt lärande)

Lärlingsplatsen (samarbete Handelskammaralliansen)

Lärlingsnätverk (försök med avatarer)

Spana på ett yrke (tre kommuner och region Norrbotten)

Styrelsedokument (stiftelsens styrelse)

VO-gruppen (utveckla lärlingsutbildningar inom vård och omsorg)

Yrkeslärarnätverk (läromedelsstöd för APL)