Allt innehåll i medlemssidorna ligger i teamsmappar:dokumentation från pågående arbete, projekt, årsmöten m m finns i mappar (antal och rubriker kan variera) och är tillgängliga för alla medlemmar
 
delas med en begränsad grupp, t ex styrelsen eller deltagare i något projekt, f n följande
 
(pilotprojekt om autentiskt lärande)
 
(samarbete med Handelskammaralliansen)
 
(utvecklingsprojekt i Norrbotten)
 
(protokoll och underlag för styrelsens arbete)
 
(digitalt stödmaterial för APL)