Årets lärling 2022


Stiftelsen Lärlingsfrämjandet utlyser härmed fem stipendier som 2022 ska tilldelas Årets lärling inom skolan.Varje stipendium är på 5 000 kronor och ska tilldelas en särskilt framgångsrik elev som;

- går lärlingsutbildningens tredje gymnasieår

- visat ambitioner och mycket goda färdigheter inom yrket

- utvecklat sina personliga, sociala och analytiska förmågor

Lärlingar kan nomineras till stipendiet av yrkeslärare, andra professionella inom skolan, handledare på arbetsplatsen eller kamrater. Nomineringen görs digitalt och ska innehålla:

- namn, personnr och kontaktuppgifter till den som nomineras till Årets lärling i skolan

- motivering från skolan med kort redogörelse för lärlingens skoltid, ev också examensbetyg

- intyg från handledare som styrker att lärlingen är anställningsbar inom yrket

Nomineringar inlämnas senast 1 maj 2022 till stiftelsen Lärlingsfrämjandet, info@larlingsframjandet.se vars styrelse är jury och meddelar sitt beslut senast fredag 20 maj.