Årets lärling


MARK

Årets lärling är Martyna Stolarzcyk

Nominerad av: Handelslärarna Milenko Bogunovic och Birgitta W Lindqvist, Marks gymnasieskola

Motivering

”Martyna har under sina tre år som lärling varit på tre praktikplatser; ICA Kvantum MM i Skene, en lokal klädbutik, Jeansson i Kinna och under sitt tredje år på ICA Nära i Fritsla. Martyna har under hela utbildningstiden visat ett stort intresse för branschen, positiv personlig utveckling och en brant uppåtgående kunskaps- och utvecklingskurva både praktiskt och teoretiskt.” Martyna har erbjudits timanställning på samtliga praktikplatser och är sedan hösten 2021 anställd på Ica Nära Fritsla. Butikschefen Andreas Persson konstaterar att Martyna ”på mycket hög nivå tagit till sig arbetsuppgifter och daglig drift.”


GÖTEBORG

Årets lärling är Atefeh Amiri

Nominerad av: Maritza Gonzalez Fredes, vårdlärare, Angeredsgymnasiet

Motivering

”Atefeh har skött sina apl platser föredömligt och vuxit i yrket. Under utbildningen så byter man inom olika inriktningar, börjar på Äldre vård och omsorgsboende, fortsätter med Hemtjänsten och gör hon sin lärlingspraktik inom LSS. Det har varit stora förändringar och utmaningar i arbetssättet som hon har kunnat hantera. Hon har växt under tiden hon gått sin lärlingsutbildning. Dessutom lyckas hon med bra betyg i alla teoretiska ämnen och får mycket beröm från sina lärare i dessa ämnen. Hon har också gjort stora framsteg som person och är väldigt mån om sin familj och sina klasskompisar.”


KUNGSBACKA

Årets lärling är Mio Weinehammar

Nominerad av: Yrkeslärarna Gun-Britt Holmstrand och Anna-Karin Hellström, Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka

Motivering

”Mio Weinehammar går sitt tredje år på Gymnasial Lärlingsutbildning med inriktning Florist. Mio har gått från en blyg och osäker elev till att bli en elev som tar för sig, vågar och är målinriktad. Mio har framförallt visat sina förmågor under sitt UF-år, med sitt företag Blomsterrummet UF. Han har visat nya sociala sidor som vi inte trodde fanns och har blivit en glädjespridare och går in med sitt engagemang till 100%.”


UDDEVALLA

Årets lärling är Cornelia Holmqvist

Nominerad av: Yrkeslärare Linn Sörensen och Mentor Sofia Johansson

Motivering

”När Cornelia började sin lärlingsutbildning på GLU var hon en blyg tjej som visste att hon ville arbeta med djur efter gymnasiet, men inte inom vilket yrke. Redan på sin första APL, med lantbrukets djur, kom Cornelia snabbt in i arbetet och skötte sitt arbete exemplariskt. Det var dock först i årskurs 2 när hon påbörjade sin lärlingstid hos Kustmarkens hundtjänst som utbildningen blev helt rätt. På Kustmarken sker uppfödning och utbildning av samhällsnyttiga hundar med fokus på ledarhundar för synskadade. Cornelia hade redan från start en stor fallenhet för att träna hund, men tog även stort eget ansvar för sin utbildning och att lära sig så mycket som bara möjligt. Under sin lärlingstid på Kustmarken har den blyga tjej vi möte i årskurs ett utvecklats till en skicklig yrkesdressör som utan problem kan instruera andra i hundträning och ta emot besökare till anläggningen. Hon är uppskattad i arbetslaget och har under sin utbildningstid arbetat extra på arbetsplatsen under helger/lov. Under utbildningen har hon visat stor förståelse för de utmaningar som synskadade möter i samhället och hur de med ledarhundens hjälp kan få ett mer självständigt liv. Som gymnasiearbete har Cornelia självständigt anlagsbedömt en hund inför utbildning, genomfört lydnadsträning av hunden samt utbildat den till en färdig ledarhund. Genom sitt engagemang, lyhördhet och ansvarstagande har Cornelia på bara två år lyckats få en förståelse och kunskap om hela verksamheten, från avelsplanering till färdig ledarhund. Cornelia tar nu studenten och är direkt efter studenten heltidsanställd som hunddressör hos Kustmarken.

Ur ett skolperspektiv kan konstateras att Cornelia helt klanderfritt skött närvaro både på APL och i skola. När det varit intressanta moment på APL som varit förlagda under en skoldag har hon försökt hitta lösningar för att kunna gå in extra på sin APL och ta igen skolarbetet i efterhand. Cornelia har även fullföljt alla sina kurser med mycket goda resultat samt utvecklats mycket både genom djupet i sitt kunnande, men även att våga tro på sig själv och sin egen förmåga. Cornelia tar nu sin yrkesexamen med högskolebehörighet och går direkt ut i arbete, hon är en mycket god representant för styrkorna med lärlingsutbildning.”


ÖRNSKÖLDSVIK

Årets lärling är Lina Hellgren

Nominerad av: Yrkeslärare Jim Sellin, Örnsköldsviks gymnasium

Motivering

”Lina går sitt sista år på industritekniska programmet - Produkt och maskin med lärlingsplats på KIMA Mekaniska AB. Lina har mer än godkänt i alla ämnen och har på sin lärlingsplats blivit en anställd att räkna med. Lina är en tjej som uppvisat bra kamratskap och tänker på hela gruppen både när det gäller skolan och arbetsplatsen. Hon går direkt efter avslutade studier ut i en anställning inom industrin.”

Linas handledare på KIMA, Rober Niemi säger ”Lina har under sin tid hos oss visat stort intresse, kunskap och samarbetsvilja vilket gör henne till en självklar medarbetare ho oss direkt efter studenten.