Sidor för aktiva medlemmar

För att kunna ta del av utbudet (innehållet nedan) behövs ett konto som aktiv medlem.

Läs medlemsvillkor och skapa ett konto under Bli medlem
Under årsmötet den 12 februari kl 09 30 - 11 30 kommer alla att kunna logga in och inloggningsuppgifter delas ut under mötet.

Välkommen!


Aktuella utvecklingsprojekt för att främja;

Dokument

Verktyg

Mer info från:

...ungas intresse för yrkesutbildning
blid på aktiv
Modell för skolans breda vägledning
Integrera prao med syv och ämnesundervisning
Modellen "spana på ett yrke"
Bo Sillén
blid på aktiv
Gymnasier samverkar med närliggande grundskolor
Öka intresset för bl a vårdutbildningar med elevdriven prao.
Projektplan. Om praoapparna LoopMe.
Praoappen "Bli lärling"
Praoappen
"Prao på ett yrkesprogram"
Maud Holm
blid på aktiv
Tre kommuner samarbetar för att utveckla den breda vägledningen
Låt aktiva skolor bereda väg för ambitiösa huvudmannaplaner
Projektplan
Bert-Olov Ström
blid på aktiv
Var på skalan finns vår skola och vår kommun?
Självskattningsenkäter kan bidra till förändringstryck
Enkätförslag
Bo Sillén
...utbudet av lärlingsutbildningar och -platser
blid på aktiv
Lärlingsplatsen- en digital platsbank
Vilka skolor erbjuder lärlingsutbildning och var finns lärlingsplatserna?
Janolov Simmons
blid på aktiv
Kvalitetsuppföljning av APL med enkäter
Regelbundna enkäter till elever och lärare är en möjlig väg
Modell för ämnesintegration
Självskattning elev del 1
Självskattning elev del 2
Självskattning elev del 3
Självskattning skola del 1
Självskattning skola del 2
Självskattning skola del 3
Fredrik Elfvenstam
blid på aktiv
Bättre underlag för rapporter till skolledning, huvudman, programråd m fl
Om struktur och process
Carin Sävetun
blid på aktiv
Integrerad yrkes-och språkutbildning för vuxlärlingar
Långtgående integration kan förkorta utbildningstiden för nyanlända
Inbjudan till pilotprojektet
Fredrik Harstad
blid på aktiv
Årets Lärling – en utmärkelse till förtjänta ungdomar
Vem blir "Årets Lärling?
Statuter för utmärkelsen
Anmälningsformulär
Stefan Einarsson
blid på aktiv
Regionala nätverk för lärlingsutbildning av både unga och vuxna
Ett nytt samarbete med Västsvenska Handelskammaren m fl
Regionala nätverk för lärlingsutbildning
Cecilia Tellström
Rasmus Flick
blid på aktiv
Nätverk för lärlingsutbildning inom programmen
Plan för ett utvecklat samarbete mellan VO-skolor
Ett nätverk för lärlingsutbildning inom vård och omsorg
Maud Holm
Övrig dokumentation
blid på aktiv
Årsmöte 2021
Årsmötet genomfördes 12 februari som ett två timmars-webbinarium
Föreläsningar
Stefan Einarsson
Johan Trouvé
Björn Wärnberg och Stefan Einarsson

Miniseminarier
Maud Holm
BO Ström
Carin Sävetun och Mats Westerberg
Cecilia Tellström och Fredrik Harstad